Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 760 jobs
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập dữ liệu cho công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
 • Biết sử dụng máy tính.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lái xe cẩu tải tại công ty.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
 • Chưa có kinh nghiệm công ty đào tạo.
 • Sổ hộ khẩu,chứng minh nhân dân photo công chứng.
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Bình Dương
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Đồng Tháp
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Bình Định
 • Giao - Nhận hàng hóa theo đúng quy trình dưới sự điều phối của nhân viên Điều độ.
 • Tư vấn trực tiếp dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu.
 • Nam, tuổi từ 20 – 35.
BOOKVIECLAM
Đồng Tháp
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Thời Vụ Hoặc Lâu Dài Tại Hệ Thống.
 • > Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
 • + Nhân Viên Theo Xe ( Lương :