Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 85 jobs

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

đầu tư XNK và khai thác khoáng sản Việt Nam
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.
 • Theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng hàng tháng, lên kế hoạch thu nợ.
 • Phiếu thu, chi, phiếu nhập, ..

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

EDENLAND TẠI HÀ NỘI
Hà Nội
 • Thành thạo máy tính văn phòng, biết sử dụng các phầm mềm kế toán.
 • Đề xuất, kiểm tra, phối hợp nhân sự kế toán chi tiết từng phần hành để thực hiện công tác hạch…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Thiết Bị Và Công Nghệ Minh Hà
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng (Biết sử dụng PM kế toán Fast là một lợi thế).
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường đại học.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công TY Cổ Phần CDC Hà Nội
Hà Nội
 • Địa điểm làm việc:- Tại Văn phòng Công ty;
 • Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành.
 • Phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm vi tính văn phòng, như word, excel...
 • Theo dõi sản lượng và tính toán năng suất sản xuất hàng ngày.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Cycad
Hà Nội
 • Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán;
 • Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế, BCTC và các báo cáo quyết toán năm;

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Ô TÔ KINH BẮC
Hà Nội
 • Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thịnh Đạt
Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook…).
 • + Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp,…

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Du Lịch Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương APT TRAVEL
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng vi tính văn phòng, thành thạo Excel.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT và báo thuế khối văn phòng công ty,…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

LABVIET
Hà Nội
 • Kiểm tra và quản lý việc mua bán hàng hóa, tài sản, công cụ;
 • Kiểm tra và theo dõi định mức, hao hụt hàng tháng;
 • Quản lý xuất nhập tồn, kiểm kho định kỳ;