Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

Chuyên viên/Chuyên viên ChínhTuyển dụng - Công ty Tài chính... new

Hà Nội
 • Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản.
 • Trợ lý Tổng giám đốc Trợ lý giám đốc Assistant Manager Assistant Director kiêm nhân viên hành chính văn phòng Trợ lý phó…

Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở

Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Hành chính Tổng hợp Văn thư lưu trữ.
 • 2.4 Quản lý thư điện tử và tài khoản ban hành văn bản…

Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấ...

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ t...

Hà Nội
 • Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ CNTT và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án

Hà Nội
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Tham gia xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức của các Khối/Ban/Đơn vị trong Ngân hàng theo định hướng của…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Kiểm thử...

Hà Nội
 • Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng phần mềm.
 • Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch…

Chuyên viên Thẩm định thực địa - Công ty Tài chính PTF

Hà Nội
 • Tham gia phát hiện, báo cáo những trường hợp nghi vấn, hỗ trợ cho công tác phòng chống gian lận.
 • Chuyển kết quả thẩm định thực địa về phòng thẩm định tín dụng…

Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - Công ty Tài chính PTF

Hà Nội
 • Thành thạo vị tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
 • Trợ lý Tổng giám đốc Trợ lý giám đốc Assistant Manager Assistant Director kiêm nhân viên hành chính văn…

Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng

Hà Nội
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.
 • Xây dựng, tham gia góp ý trong việc xây dựng các văn bản quy định,…

Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên - Hà Nội

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân…

Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản lý nhân tài

Hà Nội
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các quy định, quy trình, mô hình, hướng dẫn và các chương trình liên quan…

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Hà Nội
 • Làm đầu mối phối hợp trực tiếp với các Khối, Phòng ban liên quan để xây dựng phương pháp, mô hình, sửa đổi, cập nhật quy trình/quy định liên quan đến việc lập…

Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ;

Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN

Hà Nội
 • Thực hiện hỗ trợ nhân viên thẩm định tín dụng mới theo phân công của lãnh đạo phòng.
 • Góp ý các văn bản và quy trình được phân công, đóng góp sáng kiến cải tiến…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát tài sản bảo đảm

Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng.
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio;
 • Ưu tiên có trình độ trên Đại học.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.