Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 2 of 25 jobs

Khối CNNHS - Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao...

Hà Nội
 • Giám sát và đảm bảo chất lượng hoạt động vận hành ứng dụng (Đảm bảo thời gian up time của các ứng dụng theo SLA cam kết với các đơn vị, giảm thời gian downtime…

Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấ...

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân…

Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng

Hà Nội
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.
 • Xây dựng, tham gia góp ý trong việc xây dựng các văn bản quy định,…

Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án

Hà Nội
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Tham gia xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức của các Khối/Ban/Đơn vị trong Ngân hàng theo định hướng của…

Chuyên viên cao cấp Chính sách Quản lý nhân tài

Hà Nội
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các quy định, quy trình, mô hình, hướng dẫn và các chương trình liên quan…

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Hà Nội
 • Làm đầu mối phối hợp trực tiếp với các Khối, Phòng ban liên quan để xây dựng phương pháp, mô hình, sửa đổi, cập nhật quy trình/quy định liên quan đến việc lập…

Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ;

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giám sát tài sản bảo đảm

Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng.
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio;
 • Ưu tiên có trình độ trên Đại học.

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank…

Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.