Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở

Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Chuyên viên Văn thư - Văn phòng Hội sở Hành chính Tổng hợp Văn thư lưu trữ.
 • 2.4 Quản lý thư điện tử và tài khoản ban hành văn bản…

Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ;

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank…

Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính Mua sắm tập trung

Hà Nội
 • Tiếp nhận thông tin đề xuất mua sắm từ các Khối/ Phòng ban tại Hội sở và Chi nhánh.
 • Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn lập tờ trình chủ trương mua sắm, đề xuất…

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghi... new

Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Khả năng cập nhật các qui định pháp lý và các văn bản trong lĩnh vực liên quan.
 • Soạn thảo và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh sau…

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại new

Hà Nội
 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu nhắc nợ bằng sự hiểu quả và cường độ đầy đủ trong liên lạc với khách hàng.
 • Duy trì và sử dụng các thước đo hiệu quả để giám sát sự…

Chuyên viên Xử lý nghiệp vụ Vốn Liên Ngân hàng

Hà Nội
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.
 • Xây dựng, tham gia góp ý trong việc xây dựng các văn bản quy định,…

Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấ...

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân…

Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN

Hà Nội
 • Thực hiện hỗ trợ nhân viên thẩm định tín dụng mới theo phân công của lãnh đạo phòng.
 • Góp ý các văn bản và quy trình được phân công, đóng góp sáng kiến cải tiến…

Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ t...

Hà Nội
 • Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ CNTT và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Hệ thống

Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Rà soát hệ thống văn bản nội bộ nhằm xác định các rủi ro/ bất cập và đề xuất/ kiến nghị khắc phục.

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Tuân thủ

Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là kỹ năng xử lý dữ liệu bằng Excel.
 • Thực hiện công tác truyền thông, xây dựng tài liệu đào tạo để nâng cao Văn hóa Tuân…

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tíc...

Hà Nội
 • Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ trước khi chuyển cho các phòng trong Khối CNTT.
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối và tổ chức…

Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7

Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng giao.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ khác:

Chuyên viên cao cấp Phát triển tổ chức và Quản lý dự án

Hà Nội
 • Tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt;
 • Tham gia xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức của các Khối/Ban/Đơn vị trong Ngân hàng theo định hướng của…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.