Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại new

Hà Nội
  • Đảm bảo đạt được các mục tiêu nhắc nợ bằng sự hiểu quả và cường độ đầy đủ trong liên lạc với khách hàng.
  • Duy trì và sử dụng các thước đo hiệu quả để giám sát sự…

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghi... new

Hà Nội
  • Thành thạo tin học văn phòng.
  • Khả năng cập nhật các qui định pháp lý và các văn bản trong lĩnh vực liên quan.
  • Soạn thảo và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh sau…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.