Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ.
 • Thực hiện tư vấn, góp ý các văn bản nội bộ, văn bản trình ký theo đúng…

Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị

Hà Nội
 • Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Hội đồng quản trị.
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ;

Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền (AML&FATC...

Hà Nội
 • Chuyên viên chính AML & FATCA Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền AML&FATCA Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền AML&FATCA Chuyên viên/Chuyên…

Chuyên viên Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản

Hà Nội
 • Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng;
 • Quản lý, kiểm soát việc cập nhật dữ liệu văn bản quy định trên Hệ thống quản lý văn bản nội bộ;

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại

Hà Nội
 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu nhắc nợ bằng sự hiểu quả và cường độ đầy đủ trong liên lạc với khách hàng.
 • Duy trì và sử dụng các thước đo hiệu quả để giám sát sự…

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Hà Nội
 • Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo tại phòng tài nguyên môi trường/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của các…

Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN

Hà Nội
 • Thực hiện hỗ trợ nhân viên thẩm định tín dụng mới theo phân công của lãnh đạo phòng.
 • Góp ý các văn bản và quy trình được phân công, đóng góp sáng kiến cải tiến…

Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Thế chấp KHCN

Hà Nội
 • Thực hiện hỗ trợ nhân viên thẩm định tín dụng mới theo phân công của lãnh đạo phòng.
 • Góp ý các văn bản và quy trình được phân công, đóng góp sáng kiến cải tiến…

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Tuyển dụng

Hà Nội
 • Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản.
 • Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu, kế hoạch được giao:

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank…