Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 79 jobs

Thư ký Văn phòng Ban điều hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) cao cấp;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các…

Chuyên viên Truyền thông Báo chí - Văn phòng BĐH

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc PR theo các chương trình cụ thể sau khi đã được phê duyệt;
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế;

Chuyên viên - Phòng Vận hành thẻ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint);
 • Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên…

Chuyên viên Quản trị rủi ro Thẻ - Phòng Vận hành Thẻ - Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint);
 • Xây dựng các quy trình, chính sách liên quan đến QLRR Thẻ;
 • Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng GSTD/các quy định, quy trình cả các phòng…

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp - Phòng Chính sách Quản trị...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nghiên cứu, xây dựng và tư vấn văn bản, chính sách TSBĐ của Phòng;
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chính sách, văn bản của Phòng cho cán bộ nhân viên để…

Cộng tác viên Nhân sự

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) cao cấp.
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của NCB.
 • Quản lý dữ liệu ứng viên;

Chuyên viên Bộ phận Quản trị vốn – Phòng Quản lý vốn – Khối...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng;
 • Thực hiện các công việc phân tích báo cáo hoạt động và đánh giá hiệu quả các hạng mục tài sản của Bảng cân đối Tài sản;

Chuyên viên Xử lý Nợ - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Trực tiếp thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ bao gồm:
 • Thực hiện công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ cần thu hồi, đôn đốc khách hàng trả nợ theo phương án…

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng trong các văn…