Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 51 jobs

Nhân viên Hành chính

MTalent
Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Trình độ Cao đẳng trở lên thuộc lĩnh vực Hành chính văn phòng, Khoa học xã hội nhân văn, Lưu trữ văn thư….
 • Viết biên bản cuộc họp.

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.
 • Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các VB khác của…

[BYL] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân

MTalent
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.
 • Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các VB khác của…

Content Marketing Specialist

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Liên tục cập nhật hành vi & sở thích của khách hàng theo phân khúc của từng sản phẩm trong Ngân hàng để đưa ra các giải pháp tiếp cận đúng đối tượng.

Chuyên viên chính Đào tạo

MTalent
Hà Nội
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint….
 • Tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch, ngân sách đào tạo:
 • Năng lực hành vi/Thái độ:

CVCC Quản trị cơ sở dữ liệu

MTalent
Hà Nội
 • Hỗ trợ các phòng ban khác kiểm tra hệ thống, backup, restore dữ liệu & các công việc liên quan đến CSDL.
 • Cài đặt & quản trị hệ thống dự phòng Oracle Dataguard,…

Nhân viên Lễ tân

MTalent
Hà Nội
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng CSCD.
 • Tiếp đón Khách thăm đến giao dịch, liên hệ tại Tòa nhà.

Chuyên viên Tư vấn tín dụng Thế chấp

MTalent
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.
 • Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ và các VB khác của…

Chuyên viên Quản lý & Xử lý nợ

MTalent
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint.
 • Quản lý danh mục khách hàng được phân công;
 • Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

CVCC Phát triển công nghệ số và Tích hợp ứng dụng

MTalent
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xác định các rủi ro trong quá trình phát triển và đề xuất các phương án để phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đó.
 • Đào tạo Nghiệp vụ và công nghệ: