Create your CV - It only takes a few seconds

Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 106 jobs

[OceanEdu_Minh Khai] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…

[OceanEdu_Mỹ Đình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…

[OceanEdu_Trường Chinh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…

[OceanEdu_Nguyễn Trãi] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…

[OceanEdu_Times City] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại…

[OceanEdu_Cổ Nhuế] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

[OceanEdu_Mỹ Đình] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

[OceanEdu_Trường Chinh] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Chuyên Viên Sự Kiên

8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng thành thạo.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, kịch bản cho các sự kiện nội bộ Công ty hoặc các chương trình sản phẩm bán cho khách hàng…

[OceanEdu_Minh Khai] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.