Vàng Bạc Đá Quý Sacombank Sbj jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Vàng Bạc Đá Quý Sacombank - SBJ
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hưởng đầy đủ chế độ theo Ngân hàng Sacombank và của Nhà nước.
  • Quản lý văn thư công văn đến và đi.
  • Quản lý đội xe, bảo vệ, hành chánh và công tác mua hàng:
Vàng Bạc Đá Quý Sacombank - SBJ
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
  • Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
  • Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Vàng Bạc Đá Quý Sacombank - SBJ
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự (đăng tuyển, sàn lọc và trực tiếp phỏng vấn).
  • Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên.
  • Phân tích nhu cầu đào tạo.
» Create your CV - It only takes a few seconds