Create your CV - It only takes a few seconds

Uni President Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Biên / Phiên Dịch Tiếng Trung

UNI - PRESIDENT Việt Nam
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Phiên dịch các chứng từ văn bản hành chánh.
  • Hỗ trợ chủ quản nước ngoài giao tiếp với nhân viên.
  • Một số công việc hành chánh văn phòng khác.
» Create your CV - It only takes a few seconds