Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Incoming Quality Control Engineer - IQC Engineer

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

ME Engineer

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

Nhân viên bảo trì

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân viên…

IQC Technician - Kỹ thuật viên chất lượng

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

Lab Engineer

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

JIT Supervisor

 • Hình Thức Nhân Viên Chính Thức.
 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Tax & Custom Manager

 • Hình Thức Nhân Viên Chính Thức.
 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Outbound Shipping Supervisor

 • Hình Thức Nhân Viên Chính Thức.
 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Receivable Accountant

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

Outbound Shipping Lead

 • Hình Thức Nhân Viên Chính Thức.
 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Senior Management Accountant

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

CQA Manager

 • Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email