Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs

Nhân viên mua hàng

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên mua bán

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên Merchandise

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên QA

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên IE/LEAN

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên kế hoạch

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên An toàn

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Nhân viên hỗ trợ phần mềm ứng dụng

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Không thu bất kỳ một loại phí tuyển dụng nào đối với ứng viên nộp hồ sơ xin việc tại Công ty.

Chuyên viên tuyển dụng

Easily apply
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty thông qua các hoạt động tuyển dụng (đăng tuyển online…

QA Manager

Easily apply
 • Điều phối/quản lý/kiểm tra đánh giá các nhân viên cấp dưới.
 • Ứng viên gửi CV vào email tuyển dụng duy nhất của công ty:
 • Thông điệp gửi tới ứng viên.