Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Nhân Viên Thu Mua (Mỹ Phước 2, Bình Dương)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thu Mua (Mỹ Phước 2, Bình Dương) trong…

Nhân Viên Sản Xuất - Bến Cát (Tiếng Nhật N3)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
6.500.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Sản Xuất - Bến Cát (Tiếng Nhật N3) cách…

Nhân Viên Kế Hoạch - Tiếng Anh (Bến Cát, Bình Dương)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kế Hoạch - Tiếng Anh (Bến Cát, Bình Dương)…

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Mỹ Phước 2, Bình Dương)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Mỹ Phước 2, Bình Dương)…

Nhân Viên IT - C#, .Net (VSIP 1, Bình Dương)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT - C#, .Net (VSIP 1, Bình Dương) trong…

Nhân Viên Chứng Từ kiêm Hành Chính - Nữ - N3 (VSIP 2A, Bình...

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chứng Từ kiêm Hành Chính - Nữ - N3 (VSIP…

Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật - VSIP2A, Bình Dương

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink’s Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật - VSIP2A, Bình…

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Vsip 2 (Tiếng Nhật hoặc Anh)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
12.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Vsip 2 (Tiếng Nhật…

Nhân Viên HSE - KCN Mỹ Phước 3 (Bình Dương)

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên HSE - KCN Mỹ Phước 3 (Bình Dương) trong…

Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu - Không Cần Kinh Nghiệm (Tiếng Nhật...

CAREERLINK S CLIENT
Bình Dương
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu - Không Cần Kinh Nghiệm …