Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân viên văn phòng kho

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
8.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Chuyên viên thu mua biết tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Chuyên viên nhân sự thạo tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Có kinh nghiệm về nhân sự.

Công nhân

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
 • Có bao cơm cho nhân viên.
 • Có chỗ ở cho nhân viên nhà xa .
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm…

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên hẹn đặt container tiếng anh

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Trợ lý tổng giám đốc thạo tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
15.000 VNĐ một giờ
 • Công ty hỗ trợ hết mình để nhân viên làm việc tốt, và lâu dài, có ktx, nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại,…

Quản lý kho thành thạo tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Quản lý kiểm tra chất lượng biết tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
10.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.

Kế toán trưởng thành thạo tiếng trung

Công Ty Tnhh Hualian
Bình Dương
15.000 VNĐ một giờ
 • Có ktx nhà ăn cho nhân viên.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • Việc làm đã hết hạn.
Overall, how relevant are these jobs?