Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Topic 4) new

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Topic 4).
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Phiên dịch viên cho quản lý khi có yêu cầu.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh).
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Có kinh nghiệm cho vị trí ứng tuyển ít nhất 01 năm.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.

QC Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ngăn chặn hàng lỗi ko cho vào kho.

Production Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về 5S, an toàn, kỹ năng công cụ ISO…

Logistic Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Phối hợp với fowarder để kiểm tra và thực hiện thủ tục hải quan hàng…

HR Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm tuyển dụng.
 • Hiểu về thuế thu nhập cá nhân.
 • Hỗ trợ bộ phận Nhân sự các công việc liên quan.
 • + Báo cáo, tư vấn các thông tin liên quan cho TP Nhân…

Development Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Control new projects strart-up on time.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Phát triển đội ngũ phòng kế toán (tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ).
 • Kiểm soát ngân sách hoạt động của các phòng ban.

GA Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Xây dựng các quy trình tuyển dụng và đào tạo công nhân mới cũng như công nhân cũ để nâng cao kỹ năng cho công nhân viên.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Có kinh nghiệm cho vị trí ứng tuyển ít nhất 01 năm.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.