Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Topic 4) new

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Topic 4).
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Phiên dịch viên cho quản lý khi có yêu cầu.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam
Hải Phòng +1 location
 • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Biết Tiếng Anh).
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Có kinh nghiệm cho vị trí ứng tuyển ít nhất 01 năm.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam.

Nhân Viên Phòng Nguyên Vật Liệu

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Phòng Nguyên Vật Liệu cách đây…

Development Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Development Staff trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng,…

Logistic Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Logistic Staff trong ngành Xuất nhập khẩu / Ngoại thương,…

GA Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Xây dựng các quy trình tuyển dụng và đào tạo công nhân mới cũng như công nhân cũ để nâng cao kỹ năng cho công nhân viên.
 • Hải Phòng , Quận Hải An.

Production Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về 5S, an toàn, kỹ năng công cụ ISO, 7QC, SPC,…

HR Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có kinh nghiệm tuyển dụng.
 • Hiểu về thuế thu nhập cá nhân.
 • Hải Phòng , Quận Hải An.

QC Staff

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
 • Bạn đang xem tin Việc làm QC Staff trong ngành Mới…

Mold Repair Sub

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Việt Nam
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đào tạo chuyên môn cho thành viên nhóm.
 • Hải Phòng , Quận Hải An.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Phát triển đội ngũ phòng kế toán (tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ).
 • Kiểm soát ngân sách hoạt động của các phòng ban.

Trưởng Phòng Nguyên Vật Liệu (Ware House MNG)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Giám sát và huấn luyện nhân viên kiểm soát vật liệu cho hiệu suất hàng ngày.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên EHS (Mảng An Toàn, Môi Trường, PCCC)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên EHS (Mảng An Toàn, Môi Trường,…

QC Staff (3D Measuring)

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

Logistic Sub - Leader

CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Quản lý, điều hành họat động nhóm nhân viên chứng từ và nhân viên hiện trường phòng Logistics.
 • Công Ty TNHH PHA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.