Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 919 jobs
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi các quy trình quản lý liên quan đến tuyển dụng nhân viên mới.
 • Thường xuyên cập nhật vào file excel/ hệ thống các thông tin liên quan đến nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Hà Nội
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tuyển dụng Mass.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Việt Nam +1 location
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • HÃY ỨNG TUYỂN ĐỂ TẬN HƯỞNG:
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Hà Nội
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tuyển dụng Mass.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Hà Nội
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prudential tự hào là sự lựa chọn về nghề nghiệp của các ứng viên tiềm năng bởi những giá trị và phúc lợi tuyệt vời mà chúng tôi mang lại cho nhân viên.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Hà Nội
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tuyển dụng Mass.Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...