Tuyển Nhân Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TIKI.VN (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 109 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình).
 • Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát.
 • Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên xử lý đơn hàng :
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Bằng Cấp Trung học phổ thông.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên xử lý đơn hàng :
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình).
 • Bằng Cấp Không có bằng cấp.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Kinh Nghiệm 2 - 4 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.
 • Chế độ tập thể dục.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.
 • Chế độ tập thể dục.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh.
 • Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận.
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 29/02/2020.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình).
 • Bằng Cấp Không có bằng cấp.
 • Nhập hàng, cất hàng lên kệ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào tạo nhân viên mới.
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Đánh giá và lên lịch trình các khóa đào tạo để đảm bảo nhu cầu đào tạo của…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận 10).
 • Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát.
 • Kinh Nghiệm 5 - 7 Năm.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hình Thức Nhân viên chính thức.
 • Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?
 • Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình).
 • Kinh Nghiệm Chưa có kinh nghiệm.