Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 83 jobs
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Quyền lợi nhân viên:
 • + Yêu cầu ứng viên:
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Grab.
 • + Quyền lợi nhân viên:
 • + Yêu cầu ứng viên:
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • + Mô tả công việc:
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Lazada.
 • + Quyền lợi nhân viên:
 • + Yêu cầu ứng viên:
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CONCENTRIX TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG FECREDIT*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr +…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CONCENTRIX TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG FECREDIT*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr +…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CONCENTRIX TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG FECREDIT*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr +…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CONCENTRIX TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG FECREDIT*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr +…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CONCENTRIX TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG FECREDIT*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr +…
Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*.
 • Lô 34 Công viên phần mềm Quang Trung.
 • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết…