Tuyển Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 70 jobs
Synnex FPT
Hà Nội
 • FTG.LT - Họ tên ứng viên.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp.
 • Kiểm tra và thanh toán các chi phí:
Synnex FPT
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Có phương tiện đi lại cá nhân (xe máy).
 • Vị trí - Họ tên ứng viên (người bảo lãnh).
 • Hỗ trợ các thủ tục:
Synnex FPT
Hà Nội
 • Chọn vị trí tuyển dụng mong muốn, click vào phần “Ứng tuyển ngay” phía bên phải và làm theo hướng dẫn.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
Synnex FPT
Hà Nội
 • FTG.ICT - Họ tên ứng viên.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp.
 • Ban Nhân sự - Công ty TNHH Thương mại FPT.
Synnex FPT
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Họ tên ứng viên - vị trí ứng tuyển .Trong nội dung E-mail trình bày rõ kinh nghiệm (Dung lượng file…
Synnex FPT
Hà Nội
 • CV cá nhân có ảnh.
 • FDC.FAP - Họ tên ứng viên.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp.
 • Mức lương và Chế độ:
Synnex FPT
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp.
 • CV cá nhân hoặc CV theo mẫu tại:
 • Lập kế hoạch và báo cáo.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Nhân viên quản lý sản phẩm.
 • FDC.PM - Họ tên ứng viên.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
 • Gửi CV vào hòm thư tuyển dụng:
 • Chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp.
Synnex FPT
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chọn vị trí tuyển dụng mong muốn, click vào phần “Ứng tuyển ngay” phía bên phải và làm theo hướng dẫn.
 • CV cá nhân hoặc CV theo mẫu tại:
 • Phân tích, xử lý sự cố.
Synnex FPT
Hà Nội
 • Chọn vị trí tuyển dụng mong muốn, click vào phần “Ứng tuyển ngay” phía bên phải và làm theo hướng dẫn.
 • CV cá nhân – có ảnh.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.