Tuyển Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs
KOSY
Hà Nội
 • Các bạn ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (máy lẻ 604) gặp Ms.
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
KOSY
Hà Nội
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Có khả năng làm việc nhóm;
KOSY
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (máy lẻ 604) gặp Ms.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Thời hạn nộp hồ sơ:
KOSY
Hà Nội
 • Vị trí ứng tuyển Trưởng ca/Công nhân vận hành.
 • Sau khi đạt yêu cầu trở thành nhân viên chính thức:
 • Ưu tiên các ứng viên:
 • Vị trí CÔNG NHÂN VẬN HÀNH:
KOSY
Hà Nội
 • Các bạn ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (máy lẻ 604) gặp Ms.
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
KOSY
Hà Nội
 • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh.
 • Các bạn ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự - 024.3837…
KOSY
Hà Nội
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Trụ sở chính tại Hà Nội, địa chỉ:
KOSY
Hà Nội
 • Các bạn ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (máy lẻ 604) gặp Ms.
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
KOSY
Hà Nội
 • Chứng minh thư nhân dân.
 • CV cá nhân (mô tả chi tiết kinh nghiệm bản thân và tóm tắt thông tin cá nhân).
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
 • Tính tổng mức đầu tư;
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Chứng minh thư nhân dân.
 • CV cá nhân (mô tả chi tiết kinh nghiệm bản thân và tóm tắt thông tin cá nhân).
 • Dương Hạnh – Phụ trách Tuyển dụng.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: