Tuyển Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 99 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin thị trường, đánh giá các sản…
DOJI
Hà Nội
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Phỏng vấn với Bộ phận Tuyển dụng và Bộ phận Chuyên môn;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Xây dựng yêu cầu tuyển dụng, đăng tuyển, lọc hồ sơ ứng viên, tổ chức thi tuyển, tiếp nhận kết quả tuyển dụng;
 • Cập nhật dữ liệu thông tin nhân sự được tuyển dụng…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy.
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chọn lọc hồ sơ và sơ tuyển;
 • Nhấn vào nút “NỘP ĐƠN” hoặc “APPLY” trên tin đăng tuyển dụng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.