Tuyển Nhân Viên jobs in Đồng Nai

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Trường Song Ngữ Lạc Hồng (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
 • Để phục vụ tốt hơn công tác giáo dục chúng tôi thường xuyên tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ Giáo viênnhân viên.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • 952.953 (bộ phận nhân sự).
 • Chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 • + Thực hiện các hoạt động tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đề ra;
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Để phục vụ tốt hơn công tác giáo dục chúng tôi thường xuyên tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ Giáo viênnhân viên.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • 952.953 (bộ phận nhân sự).
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng viết.
 • Chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 • + Triển khai các KH Marketing theo chỉ đạo.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
 • Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu photo công chứng.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
 • Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu photo công chứng.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Giáo viên trợ giảng Tiểu học.
 • Hỗ giáo viên chính trong dạy học gồm:
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
 • Nộp trực tuyến hoặc trực tiếp cho bộ phận nhân sự.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
 • Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu photo công chứng.
Trường Song Ngữ Lạc Hồng
Biên Hòa
Easily apply
 • Ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn và tham gia tuyển dụng.
 • Nhân Sự - Phòng Hành chính.
 • Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu photo công chứng.