Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Nhân Viên jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Tính định mức nguyên vật liệu (MRP-Material Requirements Planning System).
 • Hỗ trợ kế hoạch sản xuất.
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Chuẩn bị bộ hồ sơ xuất/ nhập khẩu/ Xin CO, khai hải quan/ Thanh lý hợp đồng/ đóng thuế...
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Toàn bộ nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đối với khách hàng và nhà cung cấp.
 • Quản lý nhà cung cấp (Giám tra QMS).
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Quản lý, kiểm tra và báo cáo hải quan:
 • SL xài nguyên liệu, SL sản xuất,.
 • SL bỏ nguyên liêu và sản xuất v.v...
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Đã có kinh nghiệm là nhân viên kinh doanh (lĩnh vực bất kỳ).
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Phúc lợi xã hội - y tế.
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Dịch hiện trường tại xưởng cho chuyên gia người Nhật và Công nhân kỹ thuật.
 • Yêu câù chuyên môn - Nam.
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ).
 • Quản lý hoạt động của bộ phận hành chánh nhân sự.
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Địa điểm làm việc Đồng Nai.
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Phụ trách chính về kỹ thuật ( set up, chỉnh sửa, sửa chữa khi có sự cố hỏng hóc thiết bị ngành:
CÔNG TY SX- NHÂT BẢN
Đồng Nai
 • Nhân sự (Bộ Phận Hỗ trợ).
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Liên hệ với khách hàng (Nhật Bản và nước ngoài) nhận thông tin đơn hàng.
CÔNG TY SX NHẬT BẢN
Đồng Nai
 • Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau.
 • Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất.
 • Vận hành, theo dõi hoạt động của dây chuyền sản xuất.
 • Yêu câù chuyên môn - Nam.