Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Công Chức jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 123 jobs

Nhân viên Ngân quỹ

Ngân Hàng Nam Á
Kiên Giang +3 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát…

Nhân viên hành chánh Chi nhánh

Ngân Hàng Nam Á
Kiên Giang +1 location
 • Thực hiện công tác lễ tân, khách tiết.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, điều động, chấm công, nghỉ phép, nghỉ việc…

Nhân viên Lái xe

Ngân Hàng Nam Á
Cần Thơ +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy…

Nhân viên kế toán

Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển…

Chuyên viên Thẩm định Thẻ - Trung tâm Thẻ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
 • Hỗ trợ Trung tâm Kinh doanh/Chi nhánh/Phòng Giao dịch trong công tác thẩm định hồ sơ thẻ…

Giao dịch viên

Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh +3 locations
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thực hiện công tác bán hàng liên quan đến các sản phẩm huy động vốn, dịch vụ khách hàng và bán chéo sản…

Thực tập sinh Giao dịch viên

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập.
 • Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan đến chức danh được bố trí thực tập.

Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc quá trình thực tập.
 • Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan đến chức danh được bố trí thực tập.

Chuyên viên Pháp lý

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo…

Nhân viên Tạp vụ

Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh +1 location
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Đảm bảo công tác vệ sinh trong va ngoài trụ sở đơn vị luôn sạch đẹp.
 • Từ 40 tuổi trở xuống.

Chuyên viên thẩm định tài sản

Ngân Hàng Nam Á
Kiên Giang +3 locations
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác ứng tuyển.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác được phân công hoặc theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm.

Chuyên viên Tuyển dụng (Phụ trách mảng tạo nguồn)

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thi tuyển hoặc hỗ trợ các Đơn vị tổ chức thi tuyển.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng chức danh.

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng Nam Á
Ninh Thuận +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát…

Nhân viên bảo vệ

Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Có hộ khẩu thường trú/KT3 tại đơn vị ứng tuyển.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia công tác bảo vệ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền

Ngân Hàng Nam Á
Vũng Tàu +2 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát…

Get new jobs for this search by email