Create your CV - It only takes a few seconds

Tuyển Công Chức jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 151 jobs

Human Resources Manager

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
Vĩnh Phúc
 • Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, nội quy, quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý nhân sự.

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
23.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một năm
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1…

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TUỔI TỪ 22 - 25

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Công tác tổ chức sự kiện.
 • Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review…

Nhân Viên Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Công tác tổ chức sự kiện.
 • Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch tốt, chủ động trong công việc.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý và phối hợp công việc tốt.

Chuyên Viên Giải Phóng Mặt Bằng/ Khối Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương…

Thư Ký Cho Người Nước Ngoài

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện các công việc cho Tổng quản lý.
 • Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.

Quản Lý Giặt Là

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ.
 • CBNV được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ.

Quản Lý Thể Thao Giải Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Phân công công việc rõ ràng, đầy đủ, chính xác;
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Kỹ năng Lập kế hoạch, tổ chức công việc.
 • Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán;
 • Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Phòng/Bộ phận.

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Tổ chức, tham dự và đánh giá sau tuyển dụng.
 • Giám sát các chương trình tuyển dụng trong một tổ chức.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên…

TRƯỞNG NHÓM TỔ CHỨC SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Lập kế hoạch, tổ chức công việc.
 • Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự dưới quyền.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Giám Sát Giặt Là (Flamingo Cát Bà Beach Resort )

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các công việc hàng ngày.
 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ.
 • Bộ máy nhân sự tinh gọn.

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng - Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng…

Nhân Viên Giặt Là

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Tham gia các chương trình đào tạo do bộ phận, phòng HCNS hoặc công ty tổ chức.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email