Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 1,582 jobs
Nova English
Bình Dương
 • Trợ giảng, hỗ trợ tài liệu cho giáo viên chính .
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên khi đến với trung tâm.
 • Mới tốt nghiệp/Thực tập sinh.
Aviva Vietnam
Hà Nội
 • Trainer giảng viên giảng viên bảo hiểm.
 • Với vai trò là giảng viên bạn sẽ:
 • Chịu trách nhiệm khích lệ động viên, hỗ trợ thúc đẩy đội ngũ kinh doanh nhằm đạt được…
Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Giải Pháp Giáo...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ giảng, hỗ trợ tài liệu cho giáo viên nước ngoài.
 • Kế hoạch khai giảng các lớp.
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình học tập của học viên khi đến với Ocean Edu.
AMA Việt Nam - Trung Tâm Anh Ngữ AMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ giảng ít nhất hai trong số các lớp học STEM sau:
 • Tạo không khí giảng dạy sôi động;
 • Giảng dạy các lớp STEM Sylvan tại trung tâm.
 • LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH THƯỞNG.
ATHENA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ các giảng viên trong công tác giảng dạy.
 • Đơn đăng ký tham gia trợ giảng.
 • Được hỗ trợ kinh phí thi các chứng chỉ quốc tế (Khi trở thành giảng viên chính).
IES Education
Việt Nam
 • TRỢ LÝ PHÒNG ĐÀO TẠO.
 • Nghiên cứu phương pháp giảng dạy, chuẩn bị giáo án và nội dung chương trình giảng dạy theo nhu cầu của khách hàng.
Anh Ngữ GLN
Hà Nội
 • Hỗ trợ hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng lại những điểm học viên chưa hiểu trong bài giảng của giáo viên.
 • Tiếng Anh trình độ Intermediate trở lên.
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ thực hiện các quy trình trong phòng thi như:
 • Có hỗ trợ chi phí đi lại ăn ở trong trường hợp đi công tác tỉnh.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.
Giáo Dục Đại Dương
Hải Phòng +2 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài.
 • Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa.
 • Đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
AMA Việt Nam - Trung Tâm Anh Ngữ AMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ giảng các lớp Toán đang diễn ra.
 • Hỗ trợ những vấn đề khác phát sinh trong lớp học.
 • Tạo không khí giảng dạy sôi động, phù hợp môi trường sư phạm.