Create your CV - It only takes a few seconds

Trợ Giảng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.
 • Trợ cấp ngoại ngữ, chuyên cần, đi lại, các chế độ chúc mừng kết hôn, thăm hỏi ....
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc một nửa là giảng dạy, một nửa là hỗ trợ tư vấn du học bao gồm:
 • Trợ cấp đi lại (160.000 đồng/ tháng).
 • Làm hồ sơ du học;
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Quản lý, thực hiện giảng dạy các khoá học tiếng Nhật.
 • Đã có kinh nghiệm làm biên phiên dịch, giảng dạy tiếng Nhật hoặc hỗ trợ trực tiếp người Nhật trong các…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giảng viên tham gia thuyết giảng, quản lý danh sách học viên tham dự.
 • [Dành cho những người có kinh nghiệm giảng dạy] Tổ chức và trực tiếp tham gia…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Hỗ trợ các chuyên gia người Nhật về lĩnh vực kỹ thuật khi gặp gỡ khách hàng.
 • Bạn sắp rời giảng đường hay mới ra trường nhưng siêu tự tin về kiến thức của mình…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ cấp đi lại, trợ cấp khác hấp dẫn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Giảng dạy tiếng Nhật nội bộ, đến trình độ N2 ưu tiên giao tiếp có thể làm việc.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm Nhật ngữ, yêu thích nghề giáo, bạn muốn phát triển bản thân hơn nữa bên cạnh nghiệp giáo viên, đặc biệt là công việc…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giảng viên tham gia thuyết giảng, quản lý danh sách khách tham dự.
 • [Dành cho những người có kinh nghiệm giảng dạy] Tổ chức và trực tiếp tham gia thuyết…
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Lên giáo án, chuẩn bị và lên kế hoạch giảng dạy.
 • Hỗ trợ ban đầu các vấn đề chung trong quá trình thành lập trường tại VN.
 • Trước khi trường đi vào hoạt động:
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Quản lý, hỗ trợ đội ngũ giáo viên người Việt.
 • Giảng dạy tiếng Nhật các lớp nâng cao (3 - 4 buổi/tuần).
 • Sắp xếp thời gian giảng dạy, các ca và phân loại học viên…