Create your CV - It only takes a few seconds

Trợ Giảng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Gtgt

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Viettel Phú Thọ - Nhân Viên Tư Vấn Viettel

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

Nhân Viên Telesale Viettel

6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

Phú Thọ - Nhân Viên Telesale Dịch Vụ Viettel

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

Nghệ An - Chăm Sóc Khách Hàng Viettel

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Chăm Sóc Khách Hàng - Tập Đoàn Viettel Nghệ An

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Cho Viettel

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Nghệ An Chăm Sóc Khách Hàng Viettel- Không Yêu Cầu Kinh Nghi...

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Nhân Viên Telesale Cho Tập Đoàn Viettel Phú Thọ

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu.
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Công ty cung cấp 100% công cụ hỗ trợ trong công việc.

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Phú Thọ

10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát, giảng viên đào tạo….
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (400k/1 khóa học).
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng: