Create your CV - It only takes a few seconds

Trợ Giảng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác giữa các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • + Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học viên.
 • ✓ Được tham dự toàn bộ các lớp học của các giảng viên do công ty tổ chức.
 • + Góp ý, lên ý tưởng xây dựng các khóa học.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác giữa các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác giữa các bộ phận.
TamBooks Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yoga, làm đẹp, ứng dụng văn phòng, marketing, Tiếng anh… với những giảng viên hàng đầu tham gia hợp tác giảng dạy.
 • + Hỗ trợ tương tác các bộ phận.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds