Trợ Giảng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • ( hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS - Kid's Club đã phát triển thành công 7 cơ sở với quy mô giảng…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ( hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS đã phát triển thành công 7 cơ sở với quy mô giảng dạy và chăm…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kỹ năng hỗ trợ công tác.
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Soạn giáo án và giảng dạy theo từng độ tuổi.
 • Hỗ trợ giáo viên, mô tả cụ thể hơn khi phỏng vấn.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kỹ năng hỗ trợ công tác.
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Soạn giáo án và giảng dạy theo từng độ tuổi.
 • Hỗ trợ giáo viên, mô tả cụ thể hơn khi phỏng vấn.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kỹ năng hỗ trợ công tác.
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Soạn giáo án và giảng dạy theo từng độ tuổi.
 • Hỗ trợ giáo viên, mô tả cụ thể hơn khi phỏng vấn.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS đã phát triển thành công 7 cơ sở với quy mô giảng dạy và chăm sóc…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • ( hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS đã phát triển thành công 7 cơ sở với quy mô giảng dạy và chăm…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Hỗ trợ các phòng ban khác.
 • ( hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS đã phát triển thành công 7 cơ sở với…
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kỹ năng hỗ trợ công tác.
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Soạn giáo án và giảng dạy theo từng độ tuổi.
 • Hỗ trợ giáo viên, mô tả cụ thể hơn khi phỏng vấn.
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VIỆT MỸ ÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • (hỗ trợ chỗ ở nếu có nhu cầu).
 • Thành lập từ 2001, sau gần 15 năm hình thành trường mầm non AVS đã phát triển thành công 7 cơ sở với quy mô giảng dạy và chăm sóc…