Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Takira Việt Nam
Hà Nội
  • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.
  • Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo các Chương Trình Marketing và Truyền Thông được thực hiện hiệu…
» Create your CV - It only takes a few seconds