Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,857 jobs
THẾ GIỚI KỸ THUẬT
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức phòng Nhân sự:
 • Lên kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức phòng nhân sự và các phòng ban khác của Công ty.
 • Chế độ và chính sách và quản trị nhân sự:
Thẩm Mỹ Xuân Hương
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Kỹ năng quản trị nhân lực, khả năng định hướng về cơ cấu, quy mô phát triển, hình…
SX TM Nội Thất Văn Phòng TAV (TAV OFFICE FURNITURE...
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất việc đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm công tác tổ chức, quản trị nhân sự;
 • Định hướng và đưa ra kết quả quản lí nhân sự.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NÔNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4 Thực hiện các thủ tục nhân sự.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá nhân sự.
 • Có kiến thức chuyên sâu và quản lý nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện,…
Hai Bốn Bảy
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức quản lý nguồn nhân sự:
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện các quy định liên quan;
 • Hệ giá trị cá nhân:
 • Ưu tiên cử nhân/ thạc sĩ luật.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng Phòng Nhân Sự (Bất Động Sản) –THCM.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự và quản trị nguồn nhân lực.
 • Lập ngân sách nguồn nhân lực.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự của công ty.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
THH DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Rà soát, xây dựng kiện toàn bộ khung Nhân sự cho công ty.
 • Đề xuất giải pháp trong công tác quản lý Hành chính nhân sự cho lãnh đạo.
 • Hỗ trợ tuyển dụng khi cần.
Humantech
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi biến động nhân sự định kỳ, lập báo cáo tình hình sử dụng nhân sự trình trưởng phòng.
 • Theo dõi việc thực hiện giải quyết các sự vụ liên quan đến nhân sự…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân…