Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,522 jobs
Chứng khoán VNDIRECT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Nhân sự - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật thông tin nhân sự của Chi nhánh với Phòng Nhân sự HO và Ban lãnh đạo.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NÔNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4 Thực hiện các thủ tục nhân sự.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá nhân sự.
 • Có kiến thức chuyên sâu và quản lý nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện,…
SX XD Hưng Long Phước
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, hoạch định chiến lược nhân sự, xây dựng định biên, ngân sách nhân sự phù hợp.
 • Quản lý Nhân sự - Hành chính:
Đầu Tư Nam Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cử nhân Quản lý Nhân sự / Kinh tế hoặc tương đương.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với các Trưởng phòng ban và Giám Đốc Khối có liên quan về các vấn đề quan hệ nhân…
Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng định biên nhân sự cho Ban, hỗ trợ triển khai đến các đơn vị khác.
 • Thiết kế và chuẩn hóa các biểu mẫu liên quan đến công tác Hành…
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Manpower planning, develop and implement strategies of human resources management and operations for the most effective business…
CompaReal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân sự hàng tháng/hàng quý/hàng năm đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong ngắn, trung và dài hạn của Công ty.
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ANNA LAND
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn đang xem vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự - Mã số công việc:
 • Vị trí Trưởng phòng hành chính nhân sự ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự của công ty.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG CÁCH VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Phòng Hành chánh - Nhân sự:
 • Hoạch định, xây dựng các chiến lược phát triển nhân sự ngắn hạn, trung hạn và dài…