Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 95 jobs
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng quản lý hoạt động chuyên môn của Phòng Nhân sự, bao gồm:
 • Xây dựng các chính sách nhân sự, quy trình, thỏa ước lao động tập thể, phần mềm…
WOODWORTH WOODENVN
Bình Dương
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của phòng hành chính nhân sự.
 • Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc\tham mưu cho các cấp…
SECURENMAN VIỆT NAM
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự, hành chánh.
 • Tin học văn phòng thành thạo.
Tnhh Đầu Tư Bất Động Sản Kiên Cường Phát
Bình Dương
 • Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường.
 • Có kiến thức về điều hành kinh doanh.
Công Ty TNHH Securenman Việt Nam
Bình Dương
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự, hành chánh.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công Quyền lợi được hưởng - Lương:
WOODWORTH WOODEN
Bình Dương
40.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của phòng hành chính nhân sự.
 • Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc ham mưu cho các cấp quản…
Công Ty Sản Xuất Bao Bì Giấy Bình Minh
Bình Dương
 • Quản lý, đào tạo nhân viên và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng nhân sự.
 • Đào tạo, huấn luyện,hướng dẫn các Nhân sự của toàn hệ thống về công tác nhân sự;
Gỗ An Cường
Bình Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc.
 • Quản lý hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng con người trong phòng QC thông qua việc xác định rõ chức…
Vin HR
Bình Dương
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát việc thanh toán tiền thuê văn phòng, điện nước, văn phòng phẩm, quản lý đồng phục và các công tác hành chính khác.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
29.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và xúc tiến kế hoạch sản xuất và kế hoạch nhân sự cho sản xuất.
 • Giải quyết yêu cầu, khiếu nại, các vấn đề khác của quản lý và nhân viên.