Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 237 jobs
HRchannels.com
Đồng Nai
 • HR&Admin Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất, $1000, LH7032).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a HR&Admin Manager in…
Hòa Bình Minh - Văn phòng Miền Nam
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng các chính sách nhân sự cho công ty, cơ cấu tổ chức.
 • Tham gia nhận diện, lập kế hoạch, kiểm soát xử lý rủi ro nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.
HD Bank
Đồng Nai
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế…
HD Bank
Đồng Nai
 • Quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu KPIs.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN:
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Đồng Nai
 • Xây dựng các chính sách nhân sự cho công ty, cơ cấu tổ chức.
 • Tham gia nhận diện, lập kế hoạch, kiểm soát xử lý rủi ro nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Nhân Sự/ Labor Relations Manager (HR - LR) trong ngành Nhân sự/ Công đoàn/ ER được tuyển dụng tại Đồng Nai…
 • Phụ trách kiểm soát công việc của nhân viên phòng nhân sự.
 • Thưởng theo KPI phòng ban.
 • Hành chính/nhân sự/ Luật pháp/pháp lý.
 • Việc làm đã hết hạn.
Đồng Nai
 • Phòng nhân sự có 4 người, nhân sự 2, kế toán 2.
 • 2-3 năm Kinh nghiệm làm trưởng phòng hoặc leader nhân sự của một công ty Nhật Bản.
 • Thành lập từ năm 2013.
NYG VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Hỗ trợ bên tuyển dụng và quản trị theo sự phân công.
 • Thực hiện các công việc, báo cáo theo sự phân công của người quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
NYG VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Kiểm soát nhân viên tuyển dụng để quản lý hoạt động theo kế hoạch để đạt được mục tiêu tuyển dụng công nhân viên.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng.