Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An
 • Trưởng phòngnhân, doanh nghiệp.
 • Điều hành, quản lý nhân sự của Phòng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Bình Thuận +2 locations
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Nhân viên hành chánh Chi nhánh.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Việt Nam +2 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách…
Ngân Hàng Nam Á
Hà Nội
 • Trưởng/Phó phòng bán hàng (Mảng huy động).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm từng thời kỳ.Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng…
Ngân Hàng Nam Á
Đắk Lắk +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Độ tuổi Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng, internet.
 • Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp.
Ngân Hàng Nam Á
Đồng Nai +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Phú Thọ +2 locations
 • Điều hành, quản lý nhân sự của Phòng.
 • Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính.
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Quản lý, điều hành hoạt động bán hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Trưởng Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy nhân sự của bộ phận.
 • Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế.