Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Nghệ An
 • Trưởng phòngnhân, doanh nghiệp.
 • Điều hành, quản lý nhân sự của Phòng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Bình Thuận +2 locations
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Nhân viên hành chánh Chi nhánh.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Đắk Lắk +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Độ tuổi Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành, quản lý nhân sự của Phòng.
 • Trưởng phòng Kinh doanh KHCN, KHDN.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách…
Ngân Hàng Nam Á
Bạc Liêu +2 locations
 • Điều hành, quản lý nhân sự của Phòng.
 • Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Hành chính.
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Quản lý, điều hành hoạt động bán hàng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Từ 30 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh +4 locations
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân.
 • Từ 35 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Phan Thiết +2 locations
 • + Quản lý nhân sự của bộ phận.
 • Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
 • Từ 40 tuổi trở xuống.