Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 167 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý nhân lực, nhân sự hành chính.
 • Xây dựng định biên nhân sự toàn công ty.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng phòng QC.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện tổ chức nhân sự của phòng (tuyển dụng, giao việc, quản lý, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật….).
 • Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều phối nhân sự phù hợp thực hiện các công việc của phòng.
 • Đề xuất bộ máy tổ chức và định biên nhân sự của Phòng để đảm bảo hoàn thành các yêu cầu về chức…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Báo cáo định kỳ cho Trưởng Phòng / Giám Đốc Marketing.
 • Tổ chức và phối hợp điều phối nhân sự trong bộ phận và trung tâm để triển khai các hoạt động trang trí.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +1 location
 • Nhân sự, tổng vụ, IT, tuân thủ, An toàn lao động, ISO, tuân thủ...
 • Quản lý các phòng ban:
 • Hỗ trợ phòng sản xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Kĩ năng thiết lập cơ cấu, đào tạo nhân viên, xây dựng chiến lược dịch vụ khách…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và kiểm soát bộ phận và nhân sự phòng Lab, gia công, xử lý lớp phủ, cắt lắp ráp, bảo hành máy móc lab và các máy của văn phòng.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức chuyên sâu về Luật doanh nghiệp, xây dựng, bất động sản, đầu tư, dân sự.
 • Trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với Phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo, cải tiến chính sách nhân sự, ….
 • Thực hiện công việc cá nhân: