Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
HD Bank
Bình Định +2 locations
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế…
HD Bank
Long An +3 locations
 • 3.Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Đảm bảo nhân sự Phòng Giao dịch đạt KPIs;
 • Nhân sự luôn trong tình trạng ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.
HD Bank
Quảng Bình
 • Quản lý Nhân sự thuộc nhóm Quan hệ khách hàng cá nhân.
 • Hỗ trợ các chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân thực hiện KPIs cá nhân.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
HD Bank
Đồng Nai +2 locations
 • Quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu KPIs.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet.
 • Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
 • Xây dựng và quản lý chính sách:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Xây dựng/ tham gia xây dựng, triển khai Kế hoạch kinh doanh, Ngân sách Marketing, Định biên nhân sự kinh doanh KHDN tại Đơn vị…
HD Bank
Đồng Nai +1 location
 • Đảm nhận nhiệm vụ của GDV khi được phân công bởi Trưởng ĐVKD/Trưởng hoặc Phó phòng phụ trách KTGD&KQ (thay thế tạm khi GDV nghỉ phép/nghỉ việc/luân chuyển mà…
HD Bank
Hà Nội +2 locations
 • Quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu KPIs.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN:
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quản lý Nhân sự thuộc nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp:
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hỗ trợ các chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp thực hiện KPIs…
HD BANK
Tiền Giang
 • 3.Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Đảm bảo nhân sự Phòng Giao dịch đạt KPIs;
 • HD bank đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản lý sự thay đổi.