Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH new

HD Bank
Đồng Tháp +1 location
 • 3.Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Đảm bảo nhân sự Phòng Giao dịch đạt KPIs;
 • Nhân sự luôn trong tình trạng ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Việc làm mới

HD BANK
Thanh Hóa
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế…

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Cần Thơ +1 location
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế…

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH TAM BÌNH

HD Bank
Vĩnh Long
 • 3.Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Đảm bảo nhân sự Phòng Giao dịch đạt KPIs;
 • Nhân sự luôn trong tình trạng ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING THẺ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng quản lý, phân bổ nhân sự được giao phụ trách.
 • Lập kế hoạch và kiểm tra sự nhận diện của thương hiệu thẻ HDBank trên các kênh social media (facebook,…

TRƯỞNG PHÒNG/PHÓ PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Đồng Nai
 • Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại Chi nhánh (Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp, quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế…

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN PHÁT HÀNH THẺ new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8.Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng Phòng hoặc Trưởng Bộ phận Phát hành Thẻ phân công.
 • Thành thạo tin học văn phòng.

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG THẺ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng động viên, giám sát, kèm cặp nhân sự kế thừa và phát triển nguồn nhân lực.
 • Có Kiến thức và kinh nghiệm về Quản trị nhân sự.
 • Cấp độ C hoặc tương đương.

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THẺ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng động viên, giám sát, kèm cặp nhân sự kế thừa và phát triển nguồn nhân lực.
 • Có Kiến thức và kinh nghiệm về Quản trị nhân sự.
 • Cấp độ C hoặc tương đương.

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THẺ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, phân công công việc cho các nhân viên trong phòng, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc.
 • Thành thạo tin học văn phòng, excel.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH - Việc làm mới new

HD BANK
Bắc Ninh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 3.Quản lý Nhân sự thuộc Phòng giao dịch:
 • Đảm bảo nhân sự Phòng Giao dịch đạt KPIs;
 • Nhân sự luôn trong tình trạng ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu KPIs.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN:

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Việc làm mới new

HD BANK
Kiên Giang
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Hỗ trợ Kế toán Trưởng và Giám đốc Tài chính trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động của Phòng Kế toán.
 • Phụ trách tính toán & lập các bút toán dự phòng, trích…

PHÓ PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC HỒ CHÍ MINH new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:
 • Quản lý sự thay đổi.
 • Tham mưu cho Trưởng phòng KHDN các chính sách, qui định, qui trình liên quan mảng…

TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có cập bậc từ chuyên viên cao cấp hoặc Trưởng phó Phòng tại các vị trí trước đây.
 • Chủ động xử lý các vấn đề hành chính văn phòng, thông tin liên lạc giữa Văn…

Get new jobs for this search by email