Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 38 jobs

GO! Bến Tre - Phụ Trách Nhân Sự

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Xây dựng, cung cấp các báo cáo liên quan nhân sự hàng tháng (đánh giá KPI, cấu trúc nhân sự, quân số, chi phí nhân sự ...).
 • Thưởng theo quy định của công ty.

TRƯỞNG QUẦY BÁNH MÌ - BIG C ĐỒNG NAI

Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Tuyển dụng bằng cách phối hợp với bộ phận nhân sự.
 • Tổ chức và kiểm soát công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Vải Sợi

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Nước

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Bơ Sữa/Đông Lạnh/Thịt Nguội

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Rau Quả

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Thịt/Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Chế Biến Thức Ăn

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Mặn/Ngọt

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Phối kết hợp với các phòng ban khác để phát triển và thực hiện các chương…