Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 104 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Quản lý nhân sự ( tuyển dụng, đào tạo, đánh giá…).
 • Trưởng bộ phận phụ trách các hoạt động của một bộ phận gồm quản l‎ý tài sản, nhân sự, thương mại và tài chính…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Để chuẩn bị nhân sự cho Big C sắp khai trương, chúng tôi hiện đang cần tuyển vị trí Trưởng quầy.
 • Quản lý nhân sự ( tuyển dụng, đào tạo, đánh giá…).
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối với với bộ phận nhân sự quản lý và điều phối các nguồn lực, sắp xếp nhân sự thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của quầy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Quản lý nhân sự ( tuyển dụng, đào tạo, đánh giá…).
 • Phụ trách các hoạt động của một quầy gồm quản l‎ý tài sản, nhân sự (lịch làm việc của nhân viên và nhân viên…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Tuyển dụng bằng cách phối hợp với bộ phận nhân sự.
 • Tổ chức và kiểm soát công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Tuyển dụng bằng cách phối hợp với bộ phận nhân sự.
 • Tổ chức và kiểm soát công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Ca xoay 8 giờ / ngày (sáng hoặc tối theo sự phân công của Quản Lý).
 • Tham gia các cuộc họp, tập huấn về an ninh và phòng cháy chữa cháy.
 • 1,5 ngày nghỉ hàng tuần.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Trưởng quầy phụ trách các hoạt động của một quầy gồm quản l‎ý tài sản, nhân sự (lịch làm việc của nhân viên và nhân viên tiếp thị), thương mại và tài chính để…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đồng Nai
 • Tuyển dụng bằng cách phối hợp với bộ phận nhân sự.
 • Tổ chức và kiểm soát công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Quản lý quan hệ với khách hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
 • Phối với với bộ phận nhân sự quản lý và điều phối các nguồn lực, sắp xếp nhân sự thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của quầy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.