Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch & hiệu quả kinh doanh của các Đơn vị theo sự phân công của Trưởng phòng;
 • Toàn thời gian cố định.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng Nhân sự/Trưởng phòng Đối tác Nhân sự tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ 300 nhân sự trở lên;
DOJI
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Quy hoạch nhân sự, xây dựng hệ thống nhân sự kế cận;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng Nhân sự tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô lớn từ…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Quy hoạch nhân sự, xây dựng hệ thống nhân sự kế cận;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng Nhân sự Hành chính tại các Nhà máy có quy mô lớn từ 300…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Đối tác Nhân sự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tầng 7, Tòa nhà DOJI Tower, Số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, TP.
 • Marketing, Kinh tế, Media, Tổ chức sự kiện….
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Nhân sự/PGĐ Nhân sự/Trưởng phòng Nhân sự/ Trưởng phòng ĐTNS tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ 300 nhân…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Đối tác Nhân sự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tầng 7, Tòa nhà DOJI Tower, Số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, TP.
 • Toàn thời gian cố định.
 • 3/Chế độ đãi ngộ khác:
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Trưởng/Phó Kinh doanh, Phòng Phát triển sản phẩm, Phòng Kế hoạch… và vận hành tại các Công ty/Tập đoàn kinh tế có quy mô từ…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
 • Kỹ năng quản lý nhân sự và dẫn dắt nhóm làm việc;
 • Bộ phận Tuyển dụng - Khối Nhân sự Tập đoàn, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Phòng Đối tác Nhân sự - Tầng 7 - Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội.
 • Quản lý đội ngũ nhân viên bán lẻ tại Trung tâm;