Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân Viên Thủ Kho chi nhánh Khánh Hòa - Nha Trang

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng chi nhánh.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel..).

Trình dược viên kênh OTC Phòng Kinh Doanh Đà Nẵng

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Danapha.
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng kinh doanh (TPKD) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;

Giám sát bán hàng kênh OTC Đà Nẵng

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Danapha.
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng kinh doanh (TPKD) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;

Giám sát bán hàng Tây Bắc Bộ 0220

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Hồ Hoàng Thiên Phú - Phòng Nhân sự.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.

Giám sát bán hàng Miền Đông Nam Bộ

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Phòng Nhân sự.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.

Giám sát bán hàng Miền Tây Nam Bộ

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Phòng Nhân sự.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.

Danapha tuyển dụng - Giám Sát Bán Hàng Kênh OTC

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Phòng Nhân sự.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.

Giám Sát Bán Hàng - Nha Trang/Khánh Hòa

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Dương Hương Lý - Phòng Nhân sự.
 • Chứng minh nhân dân (Công chứng).
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh (TCN) theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch;
 • Doanh thu từng địa bàn.

Giám sát bán hàng (Phụ trách: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đị...

DANAPHA
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng bán hàng theo dõi tiến độ thực hiện kế…

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds