Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Cần gấp 2 bạn đi làm liền cho cửa hàng

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Cửa hàng tiêu dùng cần tuyển 3 nhân viên

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Tìm việc làm thời vụ TPHCM (Tuyển Bán hàng chuỗi cửa hàng

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Đại lý phân phối hàng tiêu dùng tuyển nhân viên

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Cần 2 Nhân viên BÁN HÀNG (có nhận THỜI VỤ)

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Ứng tuyển ngay để trở thành NV bán hàng

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Cửa hàng tiện lợi cần tuyển gấp 2 nhân viên bán hàng

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Tìm việc làm bán hàng, Tuyển dụng nhân sự Nam Nữ Thời vụ

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Tuyển dụng, tìm việc làm tại cửa hàng tiện lợi TPHCM Thời vụ

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên:

Bổ sung NỮ bán hàng mùa dịch (nhận việc làm liền)

Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Liên hệ trưởng phòng nhân sự:
 • + Nhân viên quầy thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
 • + Nhân viên quầy bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • Làm partime ca sinh viên: