Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Nhân viên kinh doanh nhà phân phối

Công Ty Tnhh Thiết Bị Giáo Dục Bavico
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.
 • Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn…

TUYỂN NAM NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHÀ SÁCH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Địa chỉ văn phòng công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.

TUYỂN THƯ KÍ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Kiến thức, kỹ năng làm việc:

TUYỂN NHÂN VIÊN SALE ONLINE LÀM VIỆC QUẬN 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH CHƯA CÓ KINH NGHỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Địa chỉ văn phòng công ty:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.

Nhân Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SALE ONLINE, QUẬN 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng.

TUYỂN THƯ KÍ KINH DOANH KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Kiến thức, kỹ năng làm việc:

TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý phòng, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc khu vực, Giám đốc kinh doanh.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Kiến thức, kỹ năng làm việc: