Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

TỔ TRƯỞNG ĐÓNG GÓI (THỰC PHẨM) - ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Chịu trách nhiệm quản lý công nhân cấp dưới.
  • Có trình độ là một lợi thế.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
  • Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Chịu trách nhiệm với BGĐ về công tác quản lý, sử dụng lao động, thiết bị…

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện các công việc đột xuất do Ban giám đốc & Trưởng phòng kỹ thuật theo yêu cầu.
  • Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu đang cần tuyển nhân sự với hình…

NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt.
  • Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh doanh.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện các công việc đột xuất do Ban giám đốc & Trưởng phòng kỹ thuật theo yêu cầu.
  • Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu đang cần tuyển nhân sự với hình…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (ĐÀ NẴNG)

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU
Ðà Nẵng
  • Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds