Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Điều Tra An Ninh Khu Vực Phía Bắc

12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với phòng Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và…

Nhân Viên Điều Tra An Ninh (SEcurity Officer) - Khu Vực Miền...

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với phòng Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Kiên Giang

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Rạch Giá
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Cái Nước, Đầm Dơi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Cà Mau
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Đồng Tháp

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Cao Lãnh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Tây Ninh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Tây Ninh +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Hậu Giang

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Vị Thanh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Bình Thuận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Phan Thiết
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - An Giang

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Long Xuyên
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp gian lận của khách hàng và nhân viên công ty, các rủi ro tiềm ẩn của khách…

NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA AN NINH KHU VỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phối hợp với phòng Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng điều tra trong việc phát triển và…