Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 75 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng;
 • Giám sát sự tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của nhân sự trong phòng và của Công ty.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Ninh Thuận
 • Thực hiện các yêu cầu khác khi Trưởng, Phó phòng và Ban điều hành yêu cầu.
 • Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, cuộc hội họp, thăm quan, du lịch, đối ngoại,…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Ninh Thuận
 • Thực hiện các yêu cầu khác khi Trưởng, Phó phòng và Ban điều hành yêu cầu.
 • Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, Văn phòng phẩm phục vụ trên xe hàng ngày kiểm tra;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Quảng Nam
 • Thực hiện các yêu cầu khác khi Trưởng, Phó phòng và Ban điều hành yêu cầu.
 • Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, cuộc hội họp, thăm quan, du lịch, đối ngoại,…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng/ Ban Điều hành phân công.
 • Thành thạo tin học văn phòng, internet;
 • Tham gia, tìm kiếm phát triển các dự án.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng;
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Con cách đây lúc…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Có 10 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Thủy điện, Điện mặt trời, Xây dựng sản xuất kinh doanh ở các vị trí Chỉ huy trưởng hoặc trưởng…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị công tác nhân sự:
 • Giúp việc cho Trưởng phòng kiện toàn quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác Quản trị nhân sự:
 • Tham gia chế độ BHXH,BHTN:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.
 • Kiểm soát tốt việc thực hiện và hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Thưởng các ngày lễ tết trong năm;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng mối quan hệ và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong phòng và các phòng, ban khác.
 • Thành thạo tin học văn phòng, internet;